office@rattaneo.com

Kontakt z biurem

+48 32 441 28 15

Obsługa klienta 24/7

Od poniedziałku do piątku: 9:00 - 17:30

Sklep internetowy zawsze otwarty

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. To tzw. prawo do odstąpienia od umowy, które pozwala kupującemu na zbadanie towaru i rozważenie uzasadnienia zakupu.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub umowy na odległość może być niedozwolone lub ograniczone w pewnych sytuacjach. Dotyczy to umów:

Świadczenia usług, w których przedsiębiorca wykonał usługę w całości za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że straci prawo do odstąpienia od umowy po jej wykonaniu – np. korepetycje online.
Umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od fluktuacji na rynku finansowym niezależnych od przedsiębiorcy i mogą wystąpić przed upływem okresu odstąpienia – np. sprzedaż walut obcych.
Umów, w których świadczenie stanowi niestandardowy produkt wykonany według specyfikacji konsumenta lub przeznaczony do zaspokojenia indywidualnych potrzeb konsumenta – np. zamówienie w sklepie internetowym na koszulkę zaprojektowaną przez klienta.
Umów, w których towary szybko się psują lub mają krótki okres przydatności do spożycia – np. żywność: owoce, warzywa, produkty mleczne.
Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, które nie może być zwrócone po otwarciu z powodów zdrowotnych lub higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostawie – np. soczewki kontaktowe.
Umów, w których przedmiotem świadczenia są towary, które ze względu na swoją naturę nie można oddzielić od innych towarów po dostawie – np. benzyna wlejana do samochodu.
Umów, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, gdzie cena została ustalona w chwili zawarcia umowy sprzedaży, dostawa może nastąpić tylko po 30 dniach, a wartość zależy od fluktuacji na rynku, które wykraczają poza kontrolę przedsiębiorcy – np. wysokiej jakości wina kolekcjonerskie lub whisky.
Umów, w których konsument wyraźnie poprosił przedsiębiorcę o przybycie do niego w celu pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie telewizora.
Pozostałe kwestie dotyczące zwrotów i reklamacji znajdują się w Regulaminie Sklepu.

Koszt zwrotu produktu ponosi kupujący.

W sprawach dotyczących zwrotów i reklamacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 32 441 28 15 oraz adresem e-mail

office@rattaneo.com

Adres zwrotny:

RattaNeo Sp. z o.o.

Antoniewska 5

02-977 Warszawa

Polska